AKTUÁLNĚ / Ekologie

Obyvatelé Pardubic v loňském roce vytřídili přes 400 tisíc kilogramů elektroodpadu
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Kristýna Vlasáková

Pardubice

Přesně 400 952 kilogramů elektroodpadu odevzdali Pardubáci v roce 2023 ke zpětnému odběru a recyklaci. Vyplývá to ze zpráv společností Asekol a Elektrowin, které pro město zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

“Elektroodpad je v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu, a proto v rámci snahy o ochranu životního prostředí spolupracujeme se společnostmi Asekol a Elektrowin, díky kterým dochází ke sběru a následné recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů,” přiblížila náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová. “Osobně mě těší, jak zodpovědně Pardubáci k tomuto druhu třídění přistupují, protože jak u společnosti Asekol, tak u Elektrowinu vidíme nárůst v počtu vytříděného elektroodpadu,” doplnila Klčová s tím, že v případě společnosti Elektrowin se na území města podařilo vytřídit o 3,5 tuny elektroodpadu více než v roce 2022 (249 740 kg vs 246 102 kg) a v případě společnosti Asekol se dokonce jedná téměř o 30 tunový nárůst (151 212 kg vs 122 396 kg).

Obě společnosti městu vystavily certifikát, ze kterého je patrné, jaké konkrétní dopady přináší třídění elektroodpadu. Dochází k úspoře elektřiny a snížení produkce skleníkových plynů. Není nutné spotřebovat ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu, neboť jsou nahrazeny recyklací odevzdaných spotřebičů.

Společnosti Asekol Pardubáci za rok 2023 odevzdali 151 212 kilogramů elektroodpadu. Takové množství odevzdaného a zpracovaného elektroodpadu pomohlo ušetřit například 12 058,25 m3 vody, což odpovídá stejnému množství vody, které se spotřebuje při 161 856 cyklech sprchování.

V případě kolektivního systému Elektrowin občané města odevzdali ke zpětnému odběru a recyklaci necelých 250 tisíc kilogramů elektroodpadu. Sběr a následné zpracování takového množství zase pomohlo k úspoře 1 507 684,23 kWh elektrické energie, která je potřebná k více jak 1,5 milionu mycích cyklů myčky nádobí. Současně se z odevzdaného množství spotřebičů podařilo vrátit do výroby 144 735,72 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 5932 kusů nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Se společností Elektrowin, která na území města zajišťuje svoz a likvidaci vyřazených tzv. velkých elektrospotřebičů např. lednic, mrazáků, praček nebo sporáků, funguje spolupráce od roku 2006.

O rok později byla navázaná i spolupráce se společností Asekol, která se zaměřuje na svoz a likvidaci menších elektrospotřebičů např. tiskáren, kuchyňských spotřebičů, nebo třeba fénů či žárovek.

Červené kontejnery Asekolu pro drobný elektroodpad jsou rozmístěny po městě, velké kontejnery Elektrowinu obyvatelé najdou na separačních dvorech, kde lze odevzdat i drobný odpad.

“Věřím, že Pardubáci budou v nastaveném trendu dále pokračovat a že v příštím roce bude číslo zase vyšší. Musíme stále pamatovat na to, že vysloužilá elektrozařízení nejen že mohou obsahovat dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky, a proto nepatří do klasických popelnic. Takto odhozené elektrospotřebiče končí na skládce a nemůžou být nadále využity. Přitom míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a může dosahovat až 95 %,” apelovala náměstkyně Klčová.

Autor / zdroj: Kristýna Vlasáková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.