AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Stavba roku z Chrudimi? Náhon v parku Střelnice usiluje o prestižní titul
 
Autor / zdroj foto: Aleš Prokopec

CHRUDIM

Město Chrudim se už rok může pyšnit vydařeným projektem, který získal vstřícné ohlasy a popularitu veřejnosti. Náročná revitalizace a přeměna vodního toku v nejstarším chrudimském parku Střelnice však také usiluje o ocenění odborníků. Město totiž přihlásilo projekt do klání o prestižní titul Stavba roku, jenž uděluje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Jde o celostátní a největší tuzemskou soutěž v oboru architektury a stavitelství, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí na území České republiky i mimo ni. Kvalitu stavby pak posoudí vysoce odborná porota, jež ji také za tím účelem navštíví.

„Revitalizace výrazně zlepšila prostředí v parku i v širším okolí. Nesmírně mě těší, že se díky ní Chrudimáci do parku opět vrací a rádi zde tráví svůj volný čas,“ říká starosta František Pilný s odkazem na to, že říční náhon obtékající přírodní památku Ptačí ostrovy byl po mnoho let mělkou, sedimenty zanesenou a silně páchnoucí strouhou. Ta od pobytu v dříve velmi oblíbeném městském parku přírodního charakteru spíše odrazovala.

„Projekt je přínosem na mnoha frontách. Ať už jde o zlepšení životního prostředí, o estetiku nebo o možnosti trávit čas v přírodním prostředí, a to na dosah od centra města. Doufejme, že tyto kvality ocení i porota,“ dodává starosta Pilný.

Pro chrudimské želízko v ohni však mohou hlasovat i samotní uživatelé stavby a pomoci tak k získání Ceny veřejnosti. Internetové hlasování na webových stránkách www.stavbaroku.cz již odstartovalo a potrvá do 14. října.

„Projekt nepatřil mezi ty jednodušší. Nejprve muselo dojít ke shodě a spolupráci mnoha subjektů, jako je město, Povodí Labe, ÚZSVM, VaK Chrudim, Český svaz ochránců přírody, a také několika soukromých vlastníků,“ vypočítává místostarosta Aleš Nunvář, jenž je zodpovědný za investice.

„Práce také komplikovaly mimořádně technicky náročné přeložky stávajícího vodovodu a kanalizace, jež bylo nutné i v průběhu prací ponechat v chodu. To si vyžádalo dosti originální řešení. Přeložky v délce desítek metrů byly realizovány formou shybek z tvárné litiny, kanalizační shybka byla sestavena mimo stavební rýhu a osazena mechanizací na místo určení jako jeden celek,“ ohlíží se za úspěšným projektem místostarosta Nunvář.

Všechny úpravy toku vycházely z moderního pojetí funkčního propojení vodních prvků a zeleně v prostředí měst, aby zde podpořily rekreační a volnočasové aktivity veřejnosti. To vše při zachování podmínek daných v plánu péče o přírodní památku.

Přirozenou funkci krajiny a stanovištní diverzitu podpořily terénní úpravy břehů i koryta, cílové druhy rostlin a živočichů nacházejí nová útočiště, jako jsou jesepy, tůně, brody. Při nízkých průtocích mohou lidé vstupovat přímo do koryta toku a obdivovat obnovenou biologickou rozmanitost. Až k hladině je přivádějí citlivě zakomponované břehové vstupy a kamenné šlapáky.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové náklady dosáhly 14,8 mil. Kč, z toho dotace v rozsahu 100 % způsobilých nákladů činila bezmála 11 mil. Kč.

Město Chrudim je v České republice průkopníkem z hlediska revitalizací vodních prvků v městském prostředí. První úspěšná revitalizace tzv. jižní větve náhonu (u divadla) byla řešena od poloviny devadesátých let 20. století, získala velkou popularitu a stala se námětem pro další obdobné záměry.

Autor / zdroj: Aleš Prokopec

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.