AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
5.2.2020

Děti jsou podle výsledků analýzy ve škole spokojeny

PARDUBICE

Žáci druhého stupně základních škol by svou školu neměnili a přes devadesát procent rodičů by ji navíc doporučilo svým známým. Prokázaly to výsledky analýzy, která formou dotazníkového šetření probíhala na všech městem zřizovaných mateřský a základních školách, včetně dvou domů dětí a mládeže a dvou základních uměleckých škol.

Výzkumu, který ve školských zařízeních probíhal na podzim loňského roku, se zúčastnilo téměř 3 700 rodičů, zhruba 4 100 dětí druhého stupně základních škol a 929 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, včetně ředitelů škol.

Zpětnou vazbu, kterou město prostřednictvím tohoto dotazníkového šetření získalo, lze hodnotit opravdu pozitivně. Například chod organizace jako celku zaměstnanci vnímají velmi kladně a pozitivně hodnotí také pracovní podmínky či možnost zapojit se do procesu rozhodování a zavádění případných změn v chodu školy. Velmi potěšující byla také zpětná vazba žáků druhého stupně základních škol, kdy přes 80 procent z dotazovaných je spokojeno se školou, kterou navštěvuje. Stejně tak je tomu v případě rodičů dětí v mateřských školách, kdy přes 90 procent z nich by školku doporučilo i jiným rodičům,“ informuje o výsledcích výzkumu náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký.

Data získaná z analýzy se nyní stanou podkladem pro vytvoření návrhové části Koncepce rozvoje školství, která bude sloužit jako výchozí dokument k plánování školského systému v Pardubicích.

Analýza nám pomohla odhalit ty oblasti, které by bylo dobré ještě vylepšit, a zároveň získat zpětnou vazbu od zaměstnanců škol, rodičů dětí i samotných žáků. Nyní můžeme přistoupit k vytvoření samotného návrhu koncepce, která bude hrát klíčovou roli při budování smysluplného školského systému v našem městě,“ podotýká primátor Pardubic Martin Charvát. Návrh koncepce přitom bude zahrnovat konkrétní opatření, jež budou cílit nejen na dostatečnou kapacitu ve školách, rozvoj a modernizaci vzdělávání, ale i na spolupráci mezi zaměstnanci školy a rodiči či spolupráci mezi jednotlivými školskými zařízeními.

Například co se kapacit týče, podle výsledků šetření víme, že do roku 2023 bychom měli kapacity mateřských navýšit o 85 míst, přičemž 60 z nich získáme díky probíhající výstavbě MŠ Svítkov. V případě základních škol pak mluvíme o navýšení o 175 míst do roku 2023, přičemž i zde již víme, že díky přístavbě ZŠ Svítkov a rozšíření ZŠ Montessori dojde k navýšení kapacit o 125 míst,“ dodává náměstek Rychtecký s tím, že koncepce bude jízdním řádem pro oblast školství do roku 2030. Analýza a výzkum se zaměřily i na řadu dalších oblastí, včetně strategie rodičů při podávání přihlášek dětí k zápisům.

Dotazníkové šetření probíhalo anonymní formou a přineslo pozitivní hodnocení i ze strany vzdělávací a poradenské společnosti AQE academy, která analýzu prováděla.

Přípravě strategických dokumentů pro města se věnujeme intenzivně mnoho let. Za sebe musím upřímně říci, že tak pozitivní přístup všech zainteresovaných skupin, a to jak na úrovni města, tak i učitelů, ředitelů, dětí a rodičů jsme ještě nezažili. Je pro nás samotné velkou radostí tuto pozitivní energii transformovat do návrhu,“ hodnotí za společnost AQE academy výsledky i spolupráci s účastníky výzkumu Jan Havránek. Finální koncepci, do jejíž příprav jsou zapojeni i další odborníci formou participativního procesu, by mělo projednat zastupitelstvo do poloviny letošního roku.

Autor / zdroj: Iveta Koubková

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Pardubice budou hledat firmu, která opraví letní stadion

Pardubice mohou po posledním jednání rady vypsat zadávací řízení, jehož prostřednictvím budou hledat firmu, která by se ujala revitalizace letního sta

Post

Honza Křivi Křivánek po 11 sezónách opouští Folimanku

Folimance i fanouškům USK Praha dobře známý Jan Křivánek, který v hale pod Nuselským mostem odehrál v dresu vysokoškoláků celkem jedenáct sezón, odchá

Post

Chrudimská pouť má šanci se v létě konat

Pořadatelé tradičního Chrudimského Silvestra se snaží zachránit Chrudimskou pouť 2020.

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě